HVIS DU IKKE HAR SØKT PLASS FØR
For å registrere ny søknad om plass velger du Søke barnehage eller Søke SFO i menyen over. Du trenger ikke å logge inn for å søke plass. Du trenger e-postadresse, telefonnummer og fødselsnummer/D-nummer for deg selv (søker) og barnet.

DU MÅ VÆRE INNLOGGET FOR Å
- endre personopplysninger (adresse, telefonnummer, e-postadresse)
- endre eller slette søknad
- følge saksgangen på søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp plass
- endre plass i SFO
- søke overflytting til annen barnehage

Det er bare den av foreldrene som mottar et tilbud som kan svare på tilbudet.

I barnehage kan ikke oppholdstiden endres, det må evt. søkes om ny plass.


SØKNADSFRIST FOR HOVEDOPPTAKET ER 1. MARS I BÅDE BARNEHAGE OG SFO.


SFO
Barna kan som fast ordning delta 1,2,3,4 eller 5 dager pr. uke, eller ha 50% plass.
50% plass vil si at barnet kan være i SFO annenhver uke, eller 2 uker på og 2 uker av innenfor en måned.
Se Vedtekter for Skedsmo kommunale skolefritidsordninger

BARNEHAGE
Skedsmo kommune har ett hovedopptak i året som gjelder barnehageplasser som blir ledige i august. Søknadsfrist er 1. mars. Alle som ønsker plass innen 30.11. er med i hovedopptaket.

Ønsker du barnehageplass fra et annet tidspunkt enn høsten, kan du søke plass også etter 1. mars. Plasser tildeles fortløpende når en plass blir ledig, tildeling følger den enkelte barnehages vedtekter som du finner under Mer Info på neste side.