Det er ikke lenger mulig å søke om plass i barnehage eller SFO i Skedsmo kommune.

I forbindelse med kommende kommunesammenslåing blir Skedsmo kommune fra 1. januar 2020 en del av Lillestrøm kommune.

Hvis du vil at barnet ditt skal stå på venteliste for plass i barnehage eller SFO i Lillestrøm kommune, må du søke på nytt i januar, siden vi får nytt digitalt opptakssystem. Du vil finne det nye elektroniske søknadsskjemaet på Lillestrøm kommunes nettside i januar.

Søknadsfrist for hovedopptaket i 2020 er 1. mars.